Öğrencilere, kariyerlerinde, günlük iş yaşamını erkenden deneyimleyebilecekleri çeşitli fırsatlar sunuyoruz.

Tez yazımı ile ilgileniyor musunuz?
Stajyerlik ya da sömestr pratiği ile ilgileniyor musunuz?
Tatil işi ile ilgileniyor musunuz?