Podstawą sukcesu firmy SAUERERSSIG jest nasza wykwalifikowana załoga. Stawiamy na talenty. Nie ma dla nas znaczenia, kto taki talent posiada: osoba, która dopiero zdobywa wykształcenie, czy doświadczony wieloletni pracownik. Ważne jest, że zamierza wnieść do naszej firmy swój talent i przejmie odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Zaangażuje się w wykonanie zleconych zadań. Będzie konstruktywnie rozmawiać ze współpracownikami. Będzie dążyć do dobrych rozwiązań a przy tym wykaże się szybkością w działaniu. Jesteś zainteresowany nasza ofertą?

Wielu z naszych pracowników otrzymało możliwość awansu. Niektórzy zasiadają w zarządzie i wielu wypracowało sobie pozycje, które są dla nich prawdziwym wyzwaniem. Pracując z nami zdobywasz nową wiedzę, rozwijasz swoje umiejętności i uczestniczysz w pasjonujących projektach, które otwierają przed Tobą drogę do podejmowania kolejnych intrygujących wyzwań.

Grupa SAUERESSIG stwarza coraz więcej możliwości wymiany wiedzy i doświadczenia z pracownikami z zagranicy, np. jako monter, technik czy członek zespołu projektowego. W tym przypadku pomocna okazuje się znajomość języka angielskiego.

Pracujemy w atmosferze wzajemnego zaufania, w której ważną rolę odgrywa zarządzanie i obopólna współpraca. Zarówno mały team jak i grupa SAUERESSIG pracują na równorzędnych zasadach odnosząc sukcesy.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą przyuczenia do zawodu.