Dbamy o to, by nasi współpracownicy wykorzystali zdobyte doświadczenie i umiejętności w pracach nad pasjonującymi projektami. Indywidualne kompetencje naszych pracowników są dla nas niezmiernie ważne. Podczas rozmów rocznych ustalamy wspólnie ścieżkę rozwoju zawodowego i wyznaczamy nowe obszary działania.

Naszym celem jest codzienne, stopniowe technologiczne usprawnianie naszych produktów i usług. Wszechstronna współpraca między firmami należącymi do grupy Matthews Europe Roto jest nierozerwalnie związana z wymianą kulturową oraz wymianą doświadczeń w środowisku międzynarodowym. Właściwą komunikację między firmami zapewnia dobra znajomość języka angielskiego. Od naszych pracowników oczekujemy gotowości do uczestnictwa w programie wymiany międzynarodowej, rozszerzając ich kwalifikacje językowe poprzez odpowiednie programy nauki języka.