Codzienny rytm pracy w firmie to również wzajemna komunikacja z osobami, którzy pracują w zagranicznych placówkach. Dlatego dobra znajomość języka angielskiego jest tak ważna. Jakie korzyści wynikają z odbycia praktyk zagranicznych, opisują sprawozdania naszych praktykantów, którzy uczestniczyli w programie wymiany zagranicznej.