Czy posiadasz komplet niezbędnych dokumentów?

W dokumentach aplikacyjnych najważniejsze są informacje o Twoim wykształceniu, zdobytych ocenach i doświadczeniu. Należy jednak pamiętać o formalnościach. Zawsze upewnij się, czy dokumenty aplikacyjne zawierają niezbędne załączniki, które potwierdzają Twoje kwalifikacje, czy załączyłeś list motywacyjny oraz CV. Załączone dokumenty powinny być czytelne w przekazie i przejrzyste w formie.

Wniosek aplikacyjny   powinien zawierać następujące dokumenty:

– przekonywujący list motywacyjny (dobrze napisany list motywacyjny podnosi wartość Twojej aplikacji!)

– życiorys w formie tabeli dostosowany do konkretnej oferty pracy

– świadectwa pracy

– niezbędne świadectwa i certyfikaty.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem zawodowego wykształcenia w naszej firmie lub odbyciem praktyk, pamiętaj o dołączeniu do dokumentów aplikacyjnych trzech ostatnich świadectw szkolnych oraz, jeśli posiadasz, poświadczenia odbytych już praktyk.

Jesteś zainteresowany odbyciem praktyk uczniowskich?

Dołącz do swojego życiorysu i listu motywacyjnego ostatnie świadectwo szkolne względnie poświadczenia odbytych już praktyk.

Można tu znaleźć   aktualne oferty pracy.